Minigolf Brněnská přehrada

pravidla minigolfu a provozní řád

 

Pravidla minigolfové hry

 • Dráhy se hrají v pořadí od 1. do 18. dle číselného označení.
 • Míč musí být dopraven ze základního bodu do cílové jamky každé dráhy nejmenším počtem úderů.
 • Za každý úder se počítá bod.
 • Není-li cíle dosaženo 6-ti údery, započítává se úder navíc. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je 7.
 • Nedosáhne-li míč při prvním úderu červenou čáru, hraje se znovu z místa základního bodu.
 • Překročí-li míč červenou čáru, hraje se dále z pole za červenou čárou, z toho místa, kde se zastavil.
 • Na některých drahách červená čára není, na těchto drahách se hraje každý úder ze základního pole.
 • Uvázne-li míč na obrubě nebo na některé z překážek dráhy tak, že je další hra znemožněna, smí být přemístěn v pravém úhlu k nejbližší černé čáře.
 • Vyskočí-li míč z dráhy před červenou čárou pokračuje se ve hře ze základního bodu.
 • Vyskočí-li míč z dráhy za červenou čárou, pokračuje se ve hře na černé čáře v místě, kde míč opustil dráhu.
 • Vrátí-li se míč odrazem za základní bod, hraje se dále ze základního bodu.

 

Provozní řád minigolfového areálu

 • Při vstupu obdrží každý zákazník hrací protokol, který slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků.
 • Za vypůjčené sportovního nářadí je vybrána zástava ( min. 100,-, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry vrácena na základě jména.
 • Pravidla minigolfu jsou sepsána na hracím protokolu.
 • Pohybujte se, prosím, jen po vyznačených cestách.
 • Vstup na hrací plochu je zakázán pod pokutou 200,-.
 • Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50,- , minigolfová hůl 450,- ).
 • Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.
 • Přejeme příjemnou zábavu, nadšení ze hry a profesionální údery!

 

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

 • Prostor minigolfového areálu je z důvodu ochrany osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 • GDPR.pdf

 

"Přejeme příjemnou zábavu, nadšení ze hry a profesionální údery!"
Copyright © 2006, Sunlight webdesign